Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteki w Nieborowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.biblioteka.nieborow.pl

Treść strony

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Nieborowie

§1. ZASADY OGÓLNE

 1. Korzystanie z komputerów i dostęp Internetu w Bibliotece służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i edukacyjnych użytkowników.
 2. Stanowisko komputerowe udostępniane jest użytkownikom po okazaniu dowodu tożsamości i po dokonaniu wpisu w rejestrze odwiedzin. Wpisu każdorazowo dokonuje pracownik Biblioteki.
 3. Czytelnikowi nie wolno korzystać z własnych nośników informacji bez zgody bibliotekarza (CD-ROM, dyskietka, pamięć USB itp.).
 4. Za korzystanie ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu oraz usług z tym związanych jest nieodpłatne.
 5. Czytelnik jest zobowiązany poinformować bibliotekarza o drukowaniu informacji.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA

 1. Z komputera i stanowiska internetowego korzystać może osoba, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem. 
 2. Indywidualna sesja internetowa może trwać 1 godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników oczekujących na dostęp do komputera z Internetem. 
 3. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz do szczególnej ostrożności przy korzystaniu z nośników informacji.
 4. Obowiązkiem czytelnika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego oraz nośników informacji.
 5. Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputera, jak i oprogramowania na nim zainstalowanego.
 6. Zabrania się przeglądania stron o treściach powszechnie uznawanych za naruszające obowiązujące przepisy i normy obyczajowe oraz zasady współżycia społecznego.
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych i plików będących w posiadaniu osób trzecich oraz kopiowania innych materiałów chronionych prawem.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu.
 9. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

§ 3. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w trakcie użytkowania sprzętu oraz odpowiedzialność karną za szkody i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnianego mu komputera, a także za pośrednictwem Internetu.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być pozbawiony prawa korzystania ze stanowiska komputerowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Czapnik
  data wytworzenia: 2019-02-07
 • opublikował: Andrzej Czapnik
  data publikacji: 2019-02-07 14:24
 • zmodyfikował: Andrzej Czapnik
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-07 14:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5184
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-02-07 14:23:21